Fair Play en Gedragscodes

Fair Play houdt in dat je speelt volgens de regels van de sport en je je eerlijk en sportief gedraagt. Fair Play is van belang in elke sport en dus ook in de tennis- en padelsport. Op en naast de baan of in de padelkooi dient iedereen – van recreant tot topspeler, leraar of vrijwilliger – zich integer en respectvol te gedragen.

De KNLTB draagt Fair Play actief uit aan alle betrokkenen bij de tennis- en padelsport. Fair Play draagt namelijk bij aan een veilige en plezierige sportbeoefening. En wie het plezier in tennis en padel behoudt, blijft de sport langer beoefenen!

LTV Vianen is een Fair Play vereniging en wil dat iedereen zich veilig voelt bij de vereniging. Daarom gelden voor iedereen op ons tennispark de gedragsregels en reglementen van de KNLTB. Voor spelers, betrokken vrijwilligers, ouders van jeugdleden en begeleiders (zoals trainers) gelden in het bijzonder de volgende gedragscodes:

Wat kan jij als speler doen?

Houd je aan de spelregels

 • Geen ongepast gedrag op en om de baan/kooi
 • Respecteer iedereen
 • Speel eerlijk en sportief
 • Spreek anderen aan

Wat mag niet?

 • Onsportief gedrag
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Discriminatie
 • Fysiek geweld
 • Seksuele intimidatie
 • Matchfixing
 • Gokken
 • Doping

Onsportief gedrag
Word je geconfronteerd met onsportief gedrag of gedrag dat in strijd is met de gedragscodes? Probeer er dan altijd eerst onderling in goed overleg uit te komen. Lukt dat niet, vraag dan naar de wedstrijdleiding (zoals een verenigingscompetitieleider of verenigingstoernooileider) en kijk of zij kunnen helpen bij het oplossen van de situatie. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, informeer dan het bestuur van LTV Vianen. Dit kan persoonlijk of via [email protected].

Misdraging gezien? Meld het!
Ben je op de hoogte van een misdraging, dan ben je verplicht dit te melden bij het bestuur. Dit kan persoonlijk of via [email protected]. Ernstige misdragingen (o.a. fysiek geweld, doping, seksuele intimidatie en matchfixing) meld je direct bij de KNTLB. Ga voor meer informatie hierover naar www.knltb.nl/fairplay.

Vertrouwenspersoon
Weet je niet wat te doen? Neem dan contact op met de Compliance Officer van de KNLTB. Wanneer je liever (eerst) in vertrouwen met iemand spreekt, dan kun je ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon van de KNLTB. Blijf niet stil, maar praat erover!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 347 372 910

Adres

Langeweg 10
4133 AX Vianen