Verslag ALV 2015

Verslag ALV 2015

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE LTV-VIANEN

Datum: maandag 2 februari 2015

Lokatie: Clubhuis De Bult

01 Opening door de voorzitter om 20.10 uur

Zij sluit en heropent de vergadering omdat in eerste instantie het quorum van 10% niet aanwezig is en er besluiten moeten worden genomen.

Zij staat met de aanwezigen één minuut stil bij het overlijden van Leo Wagemakers en Ben Ouwerkerk.

02 Mededelingen

Aanwezig het bestuur (Riet Sagius/vz, Theo Balvers/pm en notulist, Ilja Knemeijer (communicatie en ledenadministratie), Jitse Hoogenboom (accommodatiezaken; wegens ziekte verhinderd Irene Stevens/secr) en 22 leden volgens de presentielijst.

Klik hier om verder te lezen