Sluimerlijst

Hieronder willen wij opheldering verschaffen over het begrip “Sluimerlijst”. Aanmelden voor de sluimerlijst? Mail naar de ledenadministratie. De sluimerlijst is een begrip dat sommige leden wel zullen kennen. Het is een lijst waarop je je kunt aanmelden als je om gezondheidsredenen een langere tijd niet kunt tennissen, en er een deel van de contributie niet betaald hoeft te worden. Eenduidige lijn Omdat er afgelopen jaren toch veel mensen een aanvraag hadden gedaan, welke soms wel en soms niet gehonoreerd zijn door het bestuur, leek het ons verstandig om hiervoor een eenduidige lijn te trekken. Het bestuur heeft besloten om mensen alleen op de sluimerlijst toe te laten als het gaat om een hardnekkige blessure en zwangerschap. Een hardnekkige blessure betekent dat je minimaal 5 maanden niet kan tennissen. Wanneer niet? Wij willen benadrukken dat men alleen op de sluimerlijst geplaatst kan worden als aan bovenstaande eisen wordt voldaan. Vrijwillig lang niet kunnen tennissen door bijvoorbeeld zeer lange vakanties, tijdelijke andere verblijfplaatsen, drukte met werk etc. zullen dus niet gehonoreerd worden. Hoe gaat het in zijn werk? Je meldt bij de ledenadministratie langdurig geblesseerd te zijn. Heb je al een pasje dan lever je die in. Je maakt 55 euro aan vaste kosten over. En als je weer kunt spelen meld je dat en brengen we het restant aan contributie in rekening. Gemakkelijker kunnen wij het niet maken! Het bestuur LTV-Vianen