Pacht kantine LTV Vianen

Pacht kantine LTV Vianen

Het contract met de huidige pachter van L.T.V. Vianen loopt eind 2019 af. In oktober 2019 is er tijdens een algemene leden vergadering besloten vanaf 2020 opnieuw met een pachter verder te gaan en de bar niet in eigen beheer te nemen. Daarnaast is besloten om een open aanbesteding te doen, waarbij nieuwe partijen de mogelijkheid krijgen zich in te schrijven. Het bestuur van LTVV zal dit proces gaan begeleiden.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris, waarna op verzoek het complete offertedocument horeca LTV Vianen wordt toegezonden.

GESLOTEN

pacht kantine LTV Vianen