Pacht kantine LTV Vianen

Het contract met de huidige pachter van L.T.V. Vianen loopt eind 2019 af. In oktober 2019 is er tijdens een algemene leden vergadering besloten vanaf 2020 opnieuw met een pachter verder te gaan en de bar niet in eigen beheer te nemen. Daarnaast is besloten om een open aanbesteding te doen, waarbij nieuwe partijen de mogelijkheid krijgen zich in te schrijven. Het bestuur van LTVV zal dit proces gaan begeleiden.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris, waarna op verzoek het complete offertedocument horeca LTV Vianen wordt toegezonden.

GESLOTEN

pacht kantine LTV Vianen

Happy Halloween Tennis Toernooi

 • Voor alle jeugd (lidmaatschap niet verplicht)
 • Kom (sportief) verkleed.
 • Neem je ouders mee voor een drankje en gezelligheid.
 • Inschrijfgeld € 3.50 (gelieve contant en gepast)

Kinderen tussen 7-14 jaar.
Natuurlijk voor alle LTV Vianen jeugdleden.
Maar ook voor kinderen van leden.
Vriendjes, vriendinnetjes, neefjes en nichtjes.
Kortom, lidmaatschap van LTV Vianen is niet nodig.

GESLOTEN

Secretaris (Dagelijks Bestuur)

Ben je gezellig en pietje precies? Houd je het hoofd koel en kun je wel wat werk verzetten? Dan ben jij misschien wel de secretaris die wij zoeken!
Jij zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat en vormt samen met de voorzitter en penningmeester het
dagelijks bestuur.

 • neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst
 • verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen
 • houdt een archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn.
 • stelt in overleg de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen
 • ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt
 • verzorgt de correspondentie van het bestuur
 • is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen.

Herken jij jezelf hierin?

 • accuraat
 • communicatief vaardig

Interesse of meer informatie nodig? communicatie@ltv-vianen.nl

Voorzitter Technische Commissie (TC) – Wedstrijdcommissie.

Bestuursfunctie
Hoofdtaak
Verantwoordelijk voor het tennis technische beleid.

 • opzetten en leiden van de technische commissie/VCL
 • vertegenwoordigd de TC binnen het verenigingsbestuur
 • onderhoud contact met de tennisschool/trainer(s)
 • doet verslag van TC-vergaderingen naar bestuur en geeft notulen door aan de secretaris
 • onderhoudt het vakinhoudelijke contact met de trainer(s), voert bijvoorbeeld evaluatie gesprekken

Herken jij jezelf hierin?
• communicatief vaardig
• ervaring en deskundigheid betreffende tennis technische zaken
• coördineren

Neem contact op via communicatie@ltv-vianen.nl

Proeflidmaatschap Open Dag 24 maart 2019

AANBIEDING

Je kunt kiezen uit twee aanbiedingen en aanmelden gaat via hier.

1) Twee maanden lidmaatschap met lessen

Ingangsdatum 1 april inclusief 3 tennislessen verzorgd door tennisschool BTA voor €35,-.

Dit lidmaatschap wordt automatisch verlengd t/m 31 december 2019

Opzeggen kan ook, doe dit uiterlijk voor 1 juni, door een mail te sturen naar

ledenadministratie@ltv-vianen.nl

Keuze Datum tennislessen:

Maandag 1 april 19.00 uur

Zondag 7 april 11.30 uur

Zondag 14 april 11.30 uur

Zondag 21 april 10.30

* De lessen zijn met minimaal 4 deelnemers.

* Deze aanbieding is geldig tot 1 april 2019.

Meer informatie over tarieven en lidmaatschap vind je hier:

Meer informatie over tennislessen vind je bij onze tennisschool Balance Tennis Academy.