Extra ALV op 20 april 2023

Extra ALV op 20 april 2023

Op donderdag 20 april 2023 is er een extra Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV start om 20:00 uur in het clubgebouw van LTV Vianen.

Dit is een belangrijke ALV voor de toekomst van LTV Vianen, we hopen daarom op een grote opkomst. Er wordt een aangepast voorstel voor de aanleg van padelbanen gepresenteerd en de vernieuwing van de statuten en huishoudelijk reglement staan op de agenda. Als er niet genoeg leden bij de ALV zijn, is een stemming niet mogelijk en kunnen we niet door met de padelplannen.

Agenda en stukken
Via email zijn de agenda en stukken gestuurd naar alle leden. Het voorstel voor de nieuwe statuten is gelijk aan het voorstel dat je voor de ALV in januari ontving. Het voorstel voor het nieuwe huishoudelijk reglement is aangepast n.a.v. suggesties van leden. Aan het voorstel voor de padelbanen wordt nog gewerkt, dat volgt later. Heb je de email niet ontvangen? Laat dat dan weten via secretaris@ltv-vianen.nl.

Aanwezigheid en stemmen
Om besluiten te nemen is het nodig dat minimaal 10% van het totaal aantal senior (18+) leden aanwezig is. We hopen dat veel van de leden naar de ALV komen. Het is niet mogelijk iemand te machtigen om voor je te stemmen. Je aanwezigheid is dus belangrijk om een besluit over de statuten en padelbanen te kunnen nemen!

Wil je zelf onderwerpen inbrengen? Laat dat uiterlijk 13 april weten door het onderwerp en eventueel aanvullende stukken te sturen naar secretaris@ltv-vianen.nl.

De praktische details van de ALV op een rij:

  • Wanneer: donderdag 20 april
  • Hoe laat: aanvang om 20:00 uur
  • Waar: clubhuis LTV Vianen

Tot ziens op 20 april!

Het Bestuur